தொழில் வல்லுனர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2,
குரூப் 4, குரூப் 2 ஏ, சிவில் ஜட்ஜ் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதி தேர்வுக்கு மாணவர்கள் தயார் செய்ய உதவுகிறோம்

Scroll to Top